test

Историята на Keulahütte

Keulahütte е основана  преди повече от 500 години и е една от най-старите леярни в Германия днес. В по-новата история, по-специално по време на индустриализацията на Берлин през 19-ти век, компанията е специализирана в производството на колектори  за водопроводни мрежи и механични инженерни приложения.

След Втората световна война, компанията се превръща в един много добър производител на леярски продукти. В производството са вложени големи инвестиции както за значително повишаване на ефективността , така и за разширяване на своята продуктова гама.Стратегическо решение на Keulahütte е създаването на цех за  механична обработка на детайли в допълнение към леярната. Това довежда до обширни инвестиции във високотехнологични производствени мощности. 

В леярната производството е разделено на пет основни операции: електрически цех за топене, машина за формоване, цех за ръчно формоване , цех за сърцевина и цех за футеровка. Тази организационна структура осигурява отлични условия за производство на големи, средни и малки серийни отливки на  детайли, вариращи в тегло от 5 кг до 4500 кг. 

Няколко CNC обработващи центри, стругове и фрези, се експлоатират в цеха за механична обработка и дават възможност на дружеството да достави готови за инсталиране компоненти. Пуснати са в експлоатация в Keulahütte също така и три модерни системи за полагане на епоксидно антикорозионно покритие.

Сертифицирана система за качество в съответствие с DIN EN ISO 9001: 2008 включва целия производствен процес.