test

Водопровод PPR 

WAVIN е най-голямия европейски

производител на пластмасови

тръбни системи, с 40 производствени

завода в 25 страни, с годишен

оборот 1,3 милиарда €.

WAVIN Ekoplastik е най-големия

производител на PPR пластмасови

тръби за разводка на вода

и отопление в Чехия, с оборот

надхвърлящ1,6 милиарда чешки крони.